ЖДҮ тоног төхөөрөмж

Тусгай тосон хортой принтер

Үнэ: 850,000₮

40% хямдралтай

Heat press machine

Үнэ: 800,000₮

40% хямдралтай

Cutting Plotter

Үнэ: 800,000₮

40% хямдралтай

Шавар автоматаар шавах машин

Үнэ: 10,000,000₮

50% хямдралтай

Сэргээгдэх эрчим хүч

Гадна нарны зайн гэрэл

Үнэ: 50000₮

Захиалга авна

Нарны эрчим хүчний багц бүтээгдэхүүн

Үнэ: 1,200,000₮

40% хямдралтай

Нарны зайн камер

Үнэ: 200,000₮

40% хямдралтай

Камерийн нарны зайн ЭХ хураагуур

Үнэ: 700,000₮

40% хямдралтай

Камер

Камерийн хяналтын дэлгэц

Үнэ: 5,000,000₮

40% хямдралтай

MS Camera

Үнэ: 140,000₮

30% хямдралтай

NVR 5port

Үнэ: 160,000₮

30% хямдралтай

Tiandy

Үнэ: 160,000₮

30% хямдралтай