Нүүр - Сүлжээ

Сүлжээ

Эрэмблэх:

POE Injector

Үнэ : 30.000 ₮

Router 5G

Үнэ : 15.000 ₮

Сүлжээ салаалагч

Үнэ : 25,000 ₮

UTP 5e Гадна утас

Үнэ : 240,000 ₮